Seitai

ESP

 

Práctica diaria de:

  -Movimiento espontáneo

  -Katsugen Undo

  -Yuki

  -Gyoki